Coronavirus

Coronavirus

Gaan de lessen nog door?

Om de communicatie en planning zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk te houden zijn alle vakopleidingen die in het voorjaar zouden starten uitgesteld tot september. Studenten ontvangen een mail van onze administratie over de nieuwe lesdata!

Bij kortdurende lesprogramma's kunnen we sneller schakelen en daarom gaan alle korte cursussen en proeflessen vanaf 1 juni vooralsnog gewoon door. Ook de lopende avondopleidingen Fase 1 van najaar 2019 ronden we vooralsnog in juni af.

Voor de lessen is een protocol opgesteld. Bekijk hier het protocol 

De startdata en inschrijfbuttons van de vakopleidingen van het najaar staan inmiddels online!

Ons beleid

NIA ACADEMIE volgt het beleid van het RIVM ten aanzien van advies over het Coronavirus. 

CONTACT
De administratie informeert je over nieuwe lesdata. Heb je overige vragen m.b.t. jouw cursus of opleiding en het Coronavirus? Neem contact op met de studentenadministratie:

AANMELDEN VOOR EEN VAKOPLEIDING IN SEPTEMBER?
Stuur een mail naar de studentenadministratie, dan plaatsen we je op de wachtlijst.

Mail: nia.academie.office@gmail.com
Telefoon: 06 24 14 55 55